shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.594.903
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2013
Begindatum:11 juni 2013
Naam:NICA HOME PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 5 juni 2013
Afkorting: NICA
Naam in het Nederlands, sinds 5 juni 2013
Adres van de zetel: Rijstraat(Den) 166
9400 Ninove
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Cautaers ,  Ruth  Sinds 1 januari 2017
Zaakvoerder (2) Durant ,  Paul  Sinds 12 mei 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 juni 2013
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 5 juni 2013
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 juni 2013
Btw 2008  46.412  -  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Sinds 5 juni 2013
Btw 2008  46.472  -  Groothandel in tapijten
Sinds 5 juni 2013
Btw 2008  46.473  -  Groothandel in verlichtingsapparatuur
Sinds 5 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug