shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.664.583
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2013
Begindatum:13 juni 2013
Naam:TMT isolatiebouw
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2013
Adres van de zetel: Ravenskouterlos 2
9552 Herzele
Sinds 13 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tmtisolatiebouw@telenet.beSinds 28 november 2022
Webadres:
www.tmtisolatiebouw.be Sinds 28 november 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Cannegem ,  Günter  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2013
Vrijstelling
Sinds 4 juli 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2013
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 13 september 2021
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 september 2021
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 13 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 juni 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug