shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0535.787.814
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2013
Begindatum:18 juni 2013
Naam:BOLLAERS BOUWPROJECTEN
Naam in het Nederlands, sinds 18 juni 2013
Adres van de zetel: Genendries 15 Stratenplan
3770 Riemst
Sinds 1 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bollaers ,  Etienne  Sinds 18 juni 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2013
 
Ruwbouw
Sinds 20 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 juni 2013
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 18 juni 2013
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 18 juni 2013
BTW 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 18 juni 2013
BTW 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 18 juni 2013
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 juni 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug