shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.905.994
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2013
Begindatum:14 juni 2013
Naam:Lenko
Naam in het Nederlands, sinds 14 juni 2013
Adres van de zetel: Heidestraat 15
3130 Begijnendijk
Sinds 14 juni 2013
Telefoonnummer:
0477/77.65.53 Sinds 14 juni 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@lenkokoeltechniek.beSinds 14 juni 2013(1)
Webadres:
www.lenkokoeltechniek.be Sinds 14 juni 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lenchant ,  Christophe  Sinds 27 juli 2021
Bestuurder Lenchant ,  Louis  Sinds 27 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 25 september 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 25 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 september 2013
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 25 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug