shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0536.303.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2013
Begindatum:1 juli 2013
Naam:SCHRIJNWERKERIJ VANDEZANDE
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2013
Adres van de zetel: Velodroomstraat 76 Stratenplan
2440 Geel
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vandezande ,  Stijn  Sinds 1 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 augustus 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 22 augustus 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 augustus 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 22 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 augustus 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2013
BTW 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 1 juli 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug