shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.905.193
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2013
Begindatum:18 juli 2013
Naam:Vagenende, Jan
Sinds 18 juli 2013
Telefoonnummer:
0497/246219 Sinds 18 juli 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vagenendejan@gmail.comSinds 18 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vagenende ,  Jan  Sinds 18 juli 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 augustus 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 5 augustus 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 augustus 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 augustus 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 augustus 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 18 juli 2013
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 juli 2013
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 18 juli 2013
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 18 juli 2013
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 18 juli 2013
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug