shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.988.733
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2013
Begindatum:29 juli 2013
Naam:Michael Vanneste
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 2013
Adres van de zetel: Paanderstraat 76
8760 Meulebeke
Sinds 29 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@michael-vanneste.beSinds 29 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0644.431.970   Sinds 17 februari 2022
Vaste vertegenwoordiger Vanneste ,  Michael  (0644.431.970)   Sinds 17 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 augustus 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 6 augustus 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 augustus 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 augustus 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 juli 2013
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 29 juli 2013
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 29 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 12 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug