shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.344.366
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 augustus 2013
Begindatum:7 augustus 2013
Naam:MISPLON - VDC
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 2013
Adres van de zetel: Dorpsstraat 30
8200 Brugge
Sinds 2 november 2016
Telefoonnummer:
0479280140 Sinds 2 november 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@misplon-vdc.beSinds 2 november 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vandercruyssen ,  Stefan  Sinds 1 augustus 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 september 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 2 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 september 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug