shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0537.367.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2013
Begindatum:30 juli 2013
Naam:VOETS J .
Naam in het Nederlands, sinds 30 juli 2013
Adres van de zetel: Bierenberg 41 Stratenplan
1640 Sint-Genesius-Rode
Sinds 30 juli 2013
Telefoonnummer:
0479841966 Sinds 30 juli 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jonatan.voets@skynet.beSinds 30 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Voets ,  Jonatan  Sinds 25 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug