shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.595.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 2013
Begindatum:27 augustus 2013
Naam:D SANITAIR
Naam in het Nederlands, sinds 27 augustus 2013
Adres van de zetel: Dennenstraat 45   bus 1
2800 Mechelen
Sinds 1 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Herckenrath ,  Dimitri  Sinds 27 augustus 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 november 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 augustus 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 augustus 2013
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 augustus 2013
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 27 augustus 2013
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 augustus 2013
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 27 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug