shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0538.623.974
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2013
Begindatum:16 september 2013
Naam:Staelens, Tony
Sinds 16 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Staelens ,  Tony  Sinds 16 september 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2013
 
Ruwbouw
Sinds 24 september 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 september 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 16 september 2013
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 16 september 2013
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug