shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.971.293
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 september 2013
Begindatum:25 september 2013
Naam:David Sommerijns
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2013
Adres van de zetel: Kapellestraat 77
3080 Tervuren
Sinds 11 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Sommerijns ,  David  Sinds 25 september 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 oktober 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 16 oktober 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 september 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 oktober 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 oktober 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 8 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug