shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0539.863.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2013
Begindatum:2 oktober 2013
Naam:Solar-Tec
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2013
Adres van de zetel: Ter Waarde 66
8900 Ieper
Sinds 2 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0421.501.622   Sinds 6 april 2020
Bestuurder 0713.896.442   Sinds 6 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Verkinderen ,  Dirk  (0421.501.622)   Sinds 6 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Verkinderen ,  Joren  (0713.896.442)   Sinds 6 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 september 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 31 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 augustus 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 2 februari 2018
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 2 februari 2018
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 2 oktober 2013
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 2 oktober 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug