shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0540.922.280
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2013
Begindatum:15 oktober 2013
Naam:TURA CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2013
Adres van de zetel: Kapiteinstraat 39 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 15 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Demirogullari ,  Nebi  Sinds 15 oktober 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 10 februari 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 februari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 10 februari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 februari 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 10 februari 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 februari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 15 oktober 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 december 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug