shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0541.294.840
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2018
Begindatum:13 december 2018
Naam:Vancaster, Stephan
Sinds 13 december 2018
Telefoonnummer:
0475843949 Sinds 18 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stephan@d-ligence.beSinds 18 december 2019
Webadres:
www.d-ligence.be Sinds 18 december 2019
www.sodry.eu Sinds 18 december 2019
https://www.coronavirus-entraide.be/ Sinds 25 maart 2020
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vancaster ,  Stephan  Sinds 13 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 13 december 2018
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 13 december 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug