shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0541.778.553
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2014
Begindatum:2 januari 2014
Naam:Van Eeckhaute, Maxime
Sinds 2 januari 2014
Telefoonnummer:
0495385817 Sinds 10 februari 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
maxime_motard@hotmail.comSinds 10 februari 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Eeckhaute ,  Maxime  Sinds 2 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2014
 
Ruwbouw
Sinds 2 januari 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 2 januari 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 januari 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 januari 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 januari 2014
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 2 januari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 september 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 2 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 januari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 september 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 september 2014
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 2 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug