shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.536.044
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2013
Begindatum:26 november 2013
Naam:HAMPTON CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 2013
Adres van de zetel: Sneeuwbeslaan 14 Stratenplan
2610 Antwerpen
Sinds 10 april 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Naeyaert ,  Charles  (0479.363.013)   Sinds 26 november 2013
Vaste vertegenwoordiger Walravens ,  Philip  (0878.173.563)   Sinds 26 november 2013
Zaakvoerder (2)0479.363.013   Sinds 26 november 2013
Zaakvoerder (2)0878.173.563   Sinds 26 november 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 26 november 2013
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 26 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug