shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.778.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 oktober 2013
Begindatum:3 oktober 2013
Naam:Tijdelijke Handelsvennootschap RES Certification
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 2013
Adres van de zetel: Kantersteen 47
1000 Brussel
Sinds 1 augustus 2022
Telefoonnummer:
02/238.24.11 Sinds 3 oktober 2013(1)
Faxnummer:
02/238.24.01 Sinds 3 oktober 2013(1)
E-mail:
ALE@BCCA.beSinds 3 oktober 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Sinds 3 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juni 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 3 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug