shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.406.173
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2013
Begindatum:18 december 2013
Naam:SEKURA
Naam in het Nederlands, sinds 13 november 2013
Adres van de zetel: Leopold II Laan(Odk) 135   bus 2
8670 Koksijde
Sinds 26 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 13 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Dhondt ,  Koen  (0726.576.124)   Sinds 27 augustus 2021
Zaakvoerder 0726.576.124   Sinds 27 augustus 2021
Zaakvoerder Clybouw ,  Joël  Sinds 13 november 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 14 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 oktober 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 13 november 2013
Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 13 november 2013
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 13 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug