shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0543.412.113
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2013
Begindatum:13 december 2013
Naam:Erik ISO-Inject
Naam in het Nederlands, sinds 13 december 2013
Adres van de zetel: Eeklostraat 178 Stratenplan
9030 Gent
Sinds 13 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Govaert ,  Erik  Sinds 13 december 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 januari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 14 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 januari 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 januari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 december 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug