shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.377.856
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2014
Begindatum:10 januari 2014
Naam:Legrand-Van Houte
Naam in het Nederlands, sinds 10 januari 2014
Adres van de zetel: Polenstraat 8
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 10 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Legrand ,  Manolito  Sinds 10 januari 2014
Zaakvoerder (3) van Houte ,  Etienne  Sinds 10 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 8 augustus 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 maart 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 augustus 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug