shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.528.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2014
Begindatum:9 januari 2014
Naam:VERHOEVEN PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 9 januari 2014
Adres van de zetel: Bankstraat(HOM) 63
2811 Mechelen
Sinds 9 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Verhoeven ,  Sam  Sinds 9 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 5 maart 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 5 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 maart 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 maart 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 5 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 9 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug