shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.683.803
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2014
Begindatum:23 januari 2014
Naam:SMART ELEKTRO
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2018
Adres van de zetel: Kerkhofstraat 38
2850 Boom
Sinds 1 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 23 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder De Maeyer ,  Jeroen  Sinds 23 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 4 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug