shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.691.820
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2014
Begindatum:23 januari 2014
Naam:HAPPY CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 23 januari 2014
Adres van de zetel: Lambermontlaan 140 Stratenplan  bus 2/G
1030 Schaarbeek
Sinds 23 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Ozçelik ,  Mehmet  Sinds 23 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 februari 2014
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 3 februari 2014
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 3 februari 2014
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 3 februari 2014
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 3 februari 2014
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 3 februari 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug