shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.775.160
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 januari 2014
Begindatum:13 januari 2014
Naam:NANDER VAN PRAET
Naam in het Nederlands, sinds 13 januari 2014
Adres van de zetel: August Van de Wielelei 55 Stratenplan  bus A02
2100 Antwerpen
Sinds 2 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 13 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Praet ,  Nander  Sinds 13 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 28 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 28 januari 2014
BTW 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 januari 2014
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 28 januari 2014
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 januari 2014
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 28 januari 2014
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 28 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug