shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.879.385
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 januari 2014
Begindatum:30 januari 2014
Naam:Desauw Engineering
Naam in het Nederlands, sinds 30 januari 2014
Adres van de zetel: Esserstraat(Z) 5
8550 Zwevegem
Sinds 30 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Desauw ,  Vera  Sinds 30 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 11 mei 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 februari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 12 februari 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 24 februari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 11 mei 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 februari 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 februari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 februari 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 11 mei 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 januari 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 30 januari 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 30 januari 2014
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 30 januari 2014
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 30 januari 2014
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 30 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 24 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug