shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.923.432
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2014
Begindatum:31 januari 2014
Naam:TOP MEN
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 2014
Adres van de zetel: Teniersstraat(David) 27 Stratenplan
1800 Vilvoorde
Sinds 31 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Angelov ,  Yuliyan  Sinds 16 april 2018
Zaakvoerder (2) Kyoseibish ,  Shinasi  Sinds 31 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2018
 
Ruwbouw
Sinds 7 mei 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 7 mei 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 mei 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 7 mei 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 7 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 mei 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 7 mei 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 7 mei 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 mei 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 7 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 31 januari 2014
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 31 januari 2014
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 31 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug