shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.948.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2014
Begindatum:29 januari 2014
Naam:KATE
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2014
Adres van de zetel: Aalterbaan 231 Stratenplan
9990 Maldegem
Sinds 25 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Baetens ,  Kanika  Sinds 29 januari 2014
Zaakvoerder (2) Goethals ,  Patrick  Sinds 29 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 3 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 maart 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 29 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug