shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.948.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 november 2021
Begindatum:29 januari 2014
Naam:KATE
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2014
Adres van de zetel: Gaston Crommenlaan 8
9050 Gent
Sinds 24 mei 2021

Doorgehaald adres sinds 22 december 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Goethals ,  Patrick  Sinds 29 januari 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Meyer ,  Hans  Sinds 30 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 3 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 maart 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 29 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug