shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.995.587
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2014
Begindatum:28 januari 2014
Naam:Walter en Sam Gregoir
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 2014
Adres van de zetel: Gaversesteenweg 774
9820 Merelbeke
Sinds 23 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gregoir ,  Sam  Sinds 28 januari 2014
Zaakvoerder (2) Gregoir ,  Walter  Sinds 28 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 maart 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 12 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 12 maart 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 maart 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 januari 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 28 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug