shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0546.612.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 2014
Begindatum:12 februari 2014
Naam:STIERSCO
Naam in het Nederlands, sinds 12 februari 2014
Adres van de zetel: Schubbeek(LUB) 19 Stratenplan
3210 Lubbeek
Sinds 12 februari 2014
Telefoonnummer:
0486020623 Sinds 12 februari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@stiersco.beSinds 12 februari 2014(1)
Webadres:
www.stiersco.be Sinds 12 februari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Schaerlaecken ,  Eva  Sinds 12 februari 2014
Zaakvoerder (2) Stiers ,  Peter  Sinds 12 februari 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 februari 2014
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 12 februari 2014
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 februari 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 februari 2014
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 februari 2014
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 12 februari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug