shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0547.888.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2014
Begindatum:12 maart 2014
Naam:PTS Building
Naam in het Nederlands, sinds 12 maart 2014
Adres van de zetel: Hasseltsesteenweg 231 Stratenplan
3580 Beringen
Sinds 1 juli 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Perez Torres ,  Sebastian  Sinds 12 maart 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 18 maart 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 18 maart 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 18 maart 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 18 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 oktober 2014
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 12 maart 2014
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 5 april 2019
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 maart 2014
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug