shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0548.665.553
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2014
Begindatum:10 maart 2014
Naam:JORDAAN ENERGY SYSTEMS
Naam in het Nederlands, sinds 10 maart 2014
Afkorting: JES
Naam in het Nederlands, sinds 10 maart 2014
Adres van de zetel: Ambachtenstraat(LUB) 14   bus A
3210 Lubbeek
Sinds 2 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0762.798.496   Sinds 11 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Collaert ,  Johan  (0762.798.496)   Sinds 11 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 april 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 9 april 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 9 april 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 april 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 april 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 maart 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug