shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0548.708.016
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 maart 2014
Begindatum:19 maart 2014
Naam:A & E-Tech
Naam in het Nederlands, sinds 18 maart 2014
Adres van de zetel: Ijzeren Getouwkens 15 Stratenplan
9160 Lokeren
Sinds 18 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Celik ,  Engin  Sinds 18 maart 2014
Zaakvoerder (2) Uludag ,  Ayhan  Sinds 18 maart 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  09.100  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
Sinds 19 maart 2014
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 19 maart 2014
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 19 maart 2014
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 19 maart 2014
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 19 maart 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 maart 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug