shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0548.745.232
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 2014
Begindatum:20 maart 2014
Naam:LOUIS CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2014
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 980 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 23 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Mustafaj ,  Nuhi  Sinds 18 maart 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 oktober 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 2 april 2014
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 2 april 2014
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 2 april 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 20 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug