shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0549.997.918
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2014
Begindatum:3 april 2014
Naam:INDEPENDENT SECURITY MANAGEMENT
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 2014
Afkorting: ISM
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 2014
Adres van de zetel: Herdebeekstraat 384
1701 Dilbeek
Sinds 3 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pluym ,  Joost  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 3 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 3 april 2014
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 3 april 2014
Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 3 april 2014
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 3 april 2014
Btw 2008  80.300  -  Opsporingsdiensten
Sinds 3 april 2014
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 3 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  80.200 -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug