shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0550.414.919
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2014
Begindatum:1 april 2014
Naam:HENDRICKX LOODGIETERIJ
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2014
Adres van de zetel: Reynaertshof 51 Stratenplan
2547 Lint
Sinds 8 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hendrickx ,  Tim  Sinds 1 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 mei 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 14 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  47.525  -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2014
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug