shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.625.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 mei 2014
Begindatum:1 mei 2014
Naam:Merah, Mohamed
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer:
0475/85.40.87 Sinds 1 mei 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
amberyasmina@hotmail.beSinds 1 mei 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Merah ,  Mohamed  Sinds 1 mei 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 november 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 april 2015
Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 22 april 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 25 november 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug