shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.769.265
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 april 2014
Begindatum:19 april 2014
Naam:ClimaX.be
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2014
Commerciële Naam:ClimaX.be
Naam in het Nederlands, sinds 28 maart 2014
Adres van de zetel: Keiberg 25
9340 Lede
Sinds 28 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
filip.wuytens@koeltechniekclimax.beSinds 28 maart 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (3) Wuytens ,  Filip  Sinds 28 maart 2014
Bestuurder Wuytens ,  Staf  Sinds 1 augustus 2023
Gedelegeerd bestuurder (4) Wuytens ,  Filip  Sinds 28 maart 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 16 mei 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 5 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 16 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 maart 2014
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 28 maart 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 maart 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 28 maart 2014
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 28 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vennootschap onder firma".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Gedelegeerd bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug