shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0550.803.711
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 2014
Begindatum:22 april 2014
Naam:DEVOLDER BART
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2014
Adres van de zetel: Molenstraat 16 Stratenplan
8310 Brugge
Sinds 28 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Devolder ,  Bart  Sinds 22 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2014
 
Ruwbouw
Sinds 9 mei 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 mei 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 mei 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 mei 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 mei 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 mei 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 mei 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 april 2014
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 22 april 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 22 april 2014
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 22 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug