shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0550.831.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 2014
Begindatum:18 april 2014
Naam:BOUW - MIX
Naam in het Nederlands, sinds 18 april 2014
Adres van de zetel: Zuidleiestraat 12 Stratenplan  bus 1B
9880 Aalter
Sinds 3 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bala ,  Bledar  Sinds 3 maart 2020
Zaakvoerder (1) Qufaj ,  Ervin  Sinds 18 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 februari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 18 april 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 11 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug