shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.881.509
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2014
Begindatum:24 april 2014
Naam:Adente
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2014
Adres van de zetel: Beekstraat(SP) 45
9170 Sint-Gillis-Waas
Sinds 1 april 2014
Telefoonnummer:
037663946 Sinds 1 april 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dirk.vandermaelen@telenet.beSinds 1 april 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 18 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vandermaelen ,  Dirk  Sinds 1 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 11 juni 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 juni 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 24 april 2014
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 24 april 2014
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 24 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug