shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.993.949
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2014
Begindatum:29 april 2014
Naam:Dumon Bouwwerken
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2014
Adres van de zetel: Gentse Steenweg 11
8340 Damme
Sinds 29 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dumon ,  Dieter  Sinds 29 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 5 mei 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2014
 
Ruwbouw
Sinds 5 mei 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 5 mei 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 mei 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 mei 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 mei 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 mei 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 mei 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 5 mei 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 5 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 5 mei 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 mei 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 5 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 29 april 2014
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 29 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug