shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.771.821
Status:Stopgezet
Sinds 31 augustus 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 31 augustus 2021
Begindatum:12 mei 2014
Naam:BEN STEVENS KOELTECHNIEK AIRCONDITIONING
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2014
Adres van de zetel: Stationsstraat 216
3110 Rotselaar
Sinds 9 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0842.903.472   Sinds 9 oktober 2020
Vaste vertegenwoordiger Buelens ,  Roel  (0842.903.472)   Sinds 9 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 6 november 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 november 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 november 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 6 november 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.697  -  Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Sinds 12 mei 2014
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 12 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 april 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0455.064.414 (BUMACO KOELTECHNIEK)   sinds 31 augustus 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug