shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0553.907.315
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2014
Begindatum:17 juni 2014
Naam:SW BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 17 juni 2014
Adres van de zetel: Van Leriusstraat 39
2018 Antwerpen
Sinds 1 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Wertzberger ,  Shmiel  Sinds 17 juni 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 juli 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 23 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 mei 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 23 juni 2014
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 23 juni 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 9 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug