shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0554.961.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2014
Begindatum:13 juni 2014
Naam:A.PH.D. VANQUATEM
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2014
Adres van de zetel: Joannes Vande Ginstestraat 17 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 13 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanquatem ,  Philiep  Sinds 13 juni 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2014
 
Ruwbouw
Sinds 4 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 juli 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2014
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2014
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 juli 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juni 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug