shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.802.080
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 2014
Begindatum:1 juli 2014
Naam:Vercruysse, Nancy
Sinds 1 juli 2014
Telefoonnummer:
0473879732 Sinds 1 juli 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jurgen.jonckheere@gmail.comSinds 1 juli 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vercruysse ,  Nancy  Sinds 1 juli 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2014
Vrijstelling
Sinds 8 juli 2014
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 juli 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 juli 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 8 juli 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 juli 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 juli 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 8 juli 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug