shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.951.243
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2014
Begindatum:1 juli 2014
Naam:BB 4 CV & Sanitair
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2014
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Muggebeekstraat 44
3511 Hasselt
Sinds 1 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 1 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Briers ,  Tony  Sinds 1 juli 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 augustus 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 6 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 augustus 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 augustus 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 juli 2014
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 14 juli 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 14 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug