shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0558.833.826
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2014
Begindatum:5 augustus 2014
Naam:Batydream
Naam in het Frans, sinds 5 augustus 2014
Adres van de zetel: Edmond Tollenaerestraat 86
1020 Brussel
Sinds 5 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 augustus 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Aït Belhaj ,  Rachid  Sinds 5 augustus 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 29 december 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 december 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 december 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 december 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 29 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 29 december 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 december 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 december 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 december 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 5 augustus 2014
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 augustus 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug