shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0560.850.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2014
Begindatum:1 september 2014
Naam:Belko Roof
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2014
Adres van de zetel: Oosthamsesteenweg 79
2491 Balen
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer:
0493 523976 Sinds 1 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
belkoroof@telenet.beSinds 1 september 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bellens ,  Christof  Sinds 1 september 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 16 september 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 september 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 september 2014
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 2 september 2014
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 2 september 2014
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 2 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug