shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0560.900.421
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2014
Begindatum:1 oktober 2014
Naam:Blocken, Geoffrey
Sinds 1 oktober 2014
Telefoonnummer:
0484/55.29.21 Sinds 21 december 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
blockengeoff@hotmail.comSinds 21 december 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Blocken ,  Geoffrey  Sinds 1 oktober 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 september 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 oktober 2014
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug